Bảo đảm dự thầu là gì và giá trị bảo đảm dự thầu tối đa là bao nhiêu?

Theo điều 4 của Luật Đấu thầu số 43/2013/NĐ-CP quy định: “ Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của…

Thông báo số 118/TB-BKHĐT, thông báo về việc đăng tải thông tin đấu thầu trong dịp tết nguyên đán Canh Tý 2020

Thông báo số 118/TB-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  về việc thông báo về việc đăng tải thông tin đấu thầu trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020: 1. Việc đăng tải thông tin về đấu thầu trong…

Trách nhiệm của các bên trogn lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Chương 9 – Luật số đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013 quy định về trách nhiệm của các bên trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư như sau: Điều 73. Trách nhiệm của người có…

ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của gói thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà thầu khi có đủ các điều kiện sau đây: – Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt; – Hồ…

TƯ CÁCH HỢP LỆ CỦA NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ

1- Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: + Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà…

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI QUÝ I/2019

I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: 1. Tình hình thu hút ĐTNN Qúy I năm 2019: 1.1. Tình hình hoạt động: Vốn thực hiện: Trong Quý I /2019, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước…

TÍN HIỆU TÍCH CỰC TỪ HỘI NGHỊ TIỀN ĐẤU THẦU

(BĐT) – Dù chưa phổ biến, nhưng theo ghi nhận của Báo Đấu thầu, đã có thêm nhiều bên mời thầu, đơn vị tư vấn, cơ quan quản lý nhà nước chú trọng tổ chức hội nghị tiền đấu thầu. Có…

bọ-cau-hỏi-trac-nghiẹm-phục-vụ-thi-chung-chỉ-hanh-nghe-hoạt-dọng-dau-thau

tinh-huong-trong-dau-thau

https://tuvan-dauthau.com/category/tinh-huong-dau-thau/    

Tư vấn đấu thầu