Thời gian làm rõ Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu

Hỏi: Tôi là nhà thầu A, hiện đang thực hiện tham gia gói thầu của Bên Mời thầu B với hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước. Chúng tôi có một vài thắc mắc cần làm rõ Hồ sơ yêu cầu, tôi muốn hỏi phải gửi văn bản đề nghị làm rõ HSYC đến Bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu bao nhiêu ngày ? Xin cám ơn.”

Chuyên gia tư vấn đấu thầu  của SPVALUE xin trả lời như sau:

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Bản chất của việc làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu là được xảy ra giữa bên mời thầu và bên nhà thầu có hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cần làm rõ những nội dung liên quan đến gói thầu mà chưa nêu rõ trong HSMT, HSYC. Đây là một trong những bước quan trọng trong quá trình tiến hành thực hiện đấu thầu để đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm, đề xuất để thực hiện gói thầu.

Theo điểm b, khoản 2, Điều 58 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định:

  • b) Việc sửa đổi, làm rõ hồ sơ yêu cầu thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 của Nghị định này;”

Dẫn chiếu đến điểm c khoản 2 Điều 14 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định:

c) Trường hợp cần làm rõ hồ sơ mời thầu thì nhà thầu phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu tối thiểu 03 ngày làm việc (đối với đấu thầu trong nước), 05 ngày làm việc (đối với đấu thầu quốc tế) trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý. Việc làm rõ hồ sơ mời thầu được bên mời thầu thực hiện theo một hoặc các hình thức sau đây:

  • Gửi văn bản làm rõ cho các nhà thầu đã mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu;
  • Trong trường hợp cần thiết, tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong hồ sơ mời thầu mà các nhà thầu chưa rõ. Nội dung trao đổi phải được bên mời thầu ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu gửi cho các nhà thầu đã mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu;
  • Nội dung làm rõ hồ sơ mời thầu không được trái với nội dung của hồ sơ mời thầu đã duyệt, Trường hợp sau khi làm rõ hồ sơ mời thầu dẫn đến phải sửa đổi hồ sơ mời thầu thì việc sửa đổi hồ sơ mời thầu thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản này;

Như vậy, với việc đơn vị bạn đang tham tiến hành tham dự gói thầu của BMT với hình thức chào hành cạnh tranh trong nước trong trường hợp cần làm rõ HSYC thì đơn vị bạn phải gửi văn bản đề nghị làm rõ HSYC đến Bên mời thầu tối thiểu 03 ngày làm việc trước thời điểm đóng thầu.

Trên đây là tư vấn của  SPVALUE, nếu hộ kinh doanh của bạn chưa đăng ký tư cách nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc nếu còn thắc mắc gì Bạn vui lòng liên hệ với chuyên gia tư vấn của SPVALUE qua hotline: 0966550820 để được hỗ trợ trực tiếp.