Hợp đồng trọn gói là gì? quy định về hợp đồng trọn gói.

KHÁI NIỆM VỀ HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu 2013 quy định về khái niệm hợp đồng trọn gói như sau: Điều 62. Loại hợp đồng 1. Hợp đồng trọn gói:…

Thời gian làm rõ Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu

Hỏi: “Tôi là nhà thầu A, hiện đang thực hiện tham gia gói thầu của Bên Mời thầu B với hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước. Chúng tôi có một vài thắc mắc cần làm rõ Hồ sơ…

Hộ kinh doanh có đủ điều kiện tham gia đấu thầu?

Hỏi: “Tôi là hộ kinh doanh đã đăng ký thành lập theo đúng quy định của pháp luật, thường thì các công ty hoặc doanh nghiệp thực hiện tham gia đấu thầu. Tôi có thắc mắc là Hộ kinh doanh…

Gói thầu mua sắm hàng hóa giá trị trên 10 tỷ đồng áp dụng phương thức đấu thầu nào?

Hỏi: “Công ty chúng tôi- Bên mời thầu hiện đang chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu 12 tỷ đồng. Chúng tôi có thể áp dụng phương thức…

Một đơn vị có được cấp thêm nhiều chứng thư số không?

Hỏi: “Công ty chúng tôi là nhà thầu hiện đang chuẩn bị tham dự gói thầu Mua sắm hàng hóa qua mạng của Chủ đầu tư. Công ty đã có tên trong danh sách nhà thầu được phê duyệt trên…

VI PHẠM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI NHÀ THẦU LIÊN DANH

Hỏi: “Chúng tôi là nhà thầu hiện đang tham dự gói thầu xây lắp do Ban quản lý dự án A làm Chủ đầu tư; theo Thông báo của Bên mời thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu gói…

NHÀ THẦU PHỤ KÝ HỢP ĐỒNG VÀ XUẤT HÓA ĐƠN NHƯ THẾ NÀO?

Hỏi: “Cơ quan chúng tôi hiện đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, trong Hồ sơ dự thầu của mình nhà thầu A có đề xuất sử dụng nhà thầu phụ B để thực hiện một…

SAI SÓT KHI GHI TÊN GÓI THẦU, TÊN NHÀ THẦU TRONG THỎA THUẬN LIÊN DANH

Hỏi: Nhà thầu X tham dự thầu gói thầu của một bên mời thầu (BMT) nhưng trong đơn dự thầu nhà thầu ghi tên gói thầu từ “Mua sắm, vận chuyển các thiết bị trạm biến áp 110kV” thành “Mua…

GÓI THẦU PHẦN MỀM THUỘC LĨNH VỰC NÀO?

Ngày 20/1/2019, Tổ chuyên gia của Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định SPVALUE có nhận được tình huống về đấu thầu của Ông Nguyễn Văn Huyên (Cần Thơ), có nội dung như sau: Cơ quan ông Huyên đang…

BÊN MỜI THẦU YÊU CẦU NHÀ THẦU CUNG CẤP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ XÁC NHẬN BẢO HIỂM

Hỏi: Hỏi: Ngày 06/08/2018, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu nhận được câu hỏi của Công ty Cổ phần Xây dựng X như sau: Công ty X hiện đang tham gia gói thầu Y theo hình thức đấu thầu rộng rãi, một giai…