Gói thầu mua sắm hàng hóa giá trị trên 10 tỷ đồng áp dụng phương thức đấu thầu nào?

Hỏi:

“Công ty chúng tôi- Bên mời thầu hiện đang chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu 12 tỷ đồng. Chúng tôi có thể áp dụng phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ để đẩy nhanh tiến độ lựa chọn và ký kết hợp đồng với nhà thầu được không? Xin cảm ơn!

Chuyên gia tư vấn đấu thầu  của SPVALUE xin trả lời như sau:

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Trong đấu thầu, chia theo cách thức nộp Hồ sơ có 4 phương thức LCNT:

  1. Một giai đoạn 1 túi hồ sơ
  2. Một giai đoạn 2 túi hồ sơ
  3. Hai giai đoạn 1 túi hồ sơ
  4. Hai giai đoạn 2 túi hồ sơ

Theo khoản 1 Điều 28 Luật Đấu thầu 2013 quy định về các trường hợp được áp dụng phương thức một giai đoạn 1 túi hồ sơ gồm:

1. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ;

b) Chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp;

c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa;

đ) Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Chiếu theo Điều 63 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ:

Gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng.

Điều này có nghĩa là,  những gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ (không quá 10 tỷ đồng) áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Đối với gói thầu của Đơn vị bạn có giá trị gói thầu trên 10 tỷ đồng (không phải là gói thầu quy mô nhỏ) không áp dụng được phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ mà chỉ được áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Đấu thầu 2013:

1. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

b) Đấu thầu rộng rãi đối với lựa chọn nhà đầu tư.

Như vậy, trong tình huống này nếu Đơn vị bạn lựa chọn phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ để thực hiện lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu là 12 tỷ đồng là Chưa phù hợp theo quy định hiện hành của Luật Đấu Thầu. Trong trường hợp này, Đơn vị Bạn – Bên mời thầu phải áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Trên đây là tư vấn của  SPVALUE nếu còn thắc mắc gì Bạn vui lòng liên hệ với chuyên gia tư vấn của SPVALUE qua hotline: 0966550820 để được hỗ trợ trực tiếp.