GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định SPVALUE là doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, nghiên cứu và đào tạo (tư vấn đấu thầu, tư vấn đầu tư, tư vấn phát triển, tư vấn về sở hữu trí tuệ, khảo sát và điều tra xã hội học,…). Chúng tôi tự hào là đơn vị có đội ngũ chuyên gia mạnh đã từng công tác tại các Bộ ngành của Chính Phủ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ), giảng viên của các trường Đại học, Học viện trong nước, cùng với năng lực tài chính sẵn có chúng tôi luôn đáp ứng nhu cầu cho các khách hàng là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

Thông tin chung về Công ty:

TÊN TIẾNG VIỆT: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH SPVALUE

TÊN GIAO DỊCH ĐỐI NGOẠI: SPVALUE CONSULTING AND EXPERTISING COMPANY LIMITED

TÊN VIẾT TẮT: SPVALUE

TRỤ SỞ CHÍNH: TẦNG 4, TÒA NHÀ VĂN PHÒNG MECO COMPLEX, 102 TRƯỜNG CHINH, HÀ NỘI

HOTLINE: 0966550820

EMAIL: INFOR@TUVAN-DAUTHAU.COM

WEB: TUVAN-DAUTHAU.COM 

 

 Tình huống: Đề xuất nhân sự chủ chốt giống nhau trong hai gói thầu

Dự án của Chủ đầu tư có 02 gói thầu, nằm tại 02 địa điểm khác nhau, các gói thầu có quy mô, tính chất như nhau và thời gian hoàn thành như nhau, do sự cấp thiết chủ đầu tư tiến hành mời thầu 02 gói thầu cùng 1 lúc. Nhà thầu A tham gia dự thầu cả 02 gói thầu trên, khi đánh giá Hồ sơ dự thầu của nhà thầu trên, tổ chuyên gia thấy nhân sự chủ chốt do nhà thầu đề xuất của 02 gói thầu đều giống nhau; tuy nhiên, tổ chuyên gia nhận thấy nếu nhà thầu trúng cả 02 gói thầu thì khó bố trí nhân sự được như trong Hồ sơ dự thầu, dẫn đến không đảm bảo tiến độ của gói thầu. Trong trường hợp này, tổ chuyên gia cần xem xét Hồ sơ dự thầu của nhà thầu trên như thế nào?

Giải quyết tình huống như sau

– Tình huống: Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp hợp đồng lao động và xác nhận bảo hiểm của nhân sự chủ chốt.

Ngày 06/08/2018, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu nhận được câu hỏi của Công ty Cổ phần Xây dựng X như sau: Công ty X hiện đang tham gia gói thầu Y theo hình thức đấu thầu rộng rãi, một giai đoạn một túi hồ sơ; trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu của Công ty, Bên mời thầu đã yêu cầu nhà thầu cung cấp hợp đồng lao động và xác nhận của Bảo hiểm để chứng minh về việc huy động nhân sự tham gia gói thầu Y nói trên, xin được hỏi việc Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin trên là có phù hợp với các quy định hiện hành?

Giải quyết tình huống như sau

– Tình huống: Gói thầu phần mềm thuộc lĩnh vực nào?

Ngày 20/1/2019, Tổ chuyên gia của Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định SPVALUE có nhận được tình huống về đấu thầu của Ông Nguyễn Văn Huyên (Cần Thơ), có nội dung như sau:

Cơ quan ông Huyên đang chuẩn bị thực hiện gói thầu đầu tư phần mềm phục vụ cho công tác chuyên môn của toàn cơ quan có giá trị 1,1 tỷ đồng; trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do các phòng chuyên môn lập gói thầu thuộc lĩnh vực mua sắm hàng hóa, chào hàng cạnh tranh thông thường, 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

Cơ quan ông có thuê đơn vị thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, theo ý kiến của đơn vị thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì gói thầu thuộc lĩnh vực dịch vụ tư vấn, do vậy chủ đầu tư cần xem xét lại hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu để phù hợp với Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.

Ông Huyên hỏi, ý kiến của đơn vị thẩm định đối với Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do các phòng chuyên môn lập như trên có hợp lý không?

Giải quyết tình huống như sau

– Tình huống: Sai sót khi ghi tên gói thầu, tên nhà thầu trong thỏa thuận liên danh

Nhà thầu X tham dự thầu gói thầu của một bên mời thầu (BMT) nhưng trong đơn dự thầu nhà thầu ghi tên gói thầu từ “Mua sắm, vận chuyển các thiết bị trạm biến áp 110kV” thành “Mua sắm, vận chuyển thiết bị trạm biến áp 110 KV”. Cũng trong gói thầu này, nhà thầu X liên danh với nhà thầu Y để tham dự thầu gói thầu và thống nhất tên gọi của thành viên liên danh trong văn bản thỏa thuận liên danh là Liên danh Công ty X – Công ty Y. Tuy nhiên, đơn dự thầu của nhà thầu liên danh ghi là Liên danh Công ty Y – Công ty X.

Giải quyết tình huống như sau

– Tình huống: Nhà thầu phụ ký hợp đồng và xuất hóa đơn như thế nào?

“Cơ quan chúng tôi hiện đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, trong Hồ sơ dự thầu của mình nhà thầu A có đề xuất sử dụng nhà thầu phụ B để thực hiện một phần của gói thầu, trong quá trình thương thảo Hợp đồng, nhà thầu A muốn nhà thầu phụ B được ký hợp đồng trực tiếp và xuất hóa đơn cho Chủ đầu tư đối với phần việc mà nhà thầu B thực hiện, vậy xin hỏi  như vậy có được không?”

Giải quyết tình huống như sau

– Tình huống: Vi phạm hợp đồng đối với nhà thầu liên danh

“Chúng tôi là nhà thầu hiện đang tham dự gói thầu xây lắp do Ban quản lý dự án A làm Chủ đầu tư; theo Thông báo của Bên mời thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên chúng tôi là nhà thầu được xếp hạng thứ hai sau nhà thầu trúng thầu là Công ty X; tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi có được thì năm 2017 Công ty X là thành viên trong Liên danh nhà thầu XY có tham gia thực hiện 01 gói thầu cũng của Ban quản lý dự án A, tháng 12/2017 Ban quản lý dự án A có văn bản tuyên bố Công ty Y không hoàn thành hợp đồng đối với phần công việc do Công ty Y đảm nhận trong gói thầu Liên danh đang thực hiện; chúng tôi đã có văn bản gửi Ban quản lý dự án A khiếu nại về nội dung trên (trong tiêu chí đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu chúng tôi đang tham gia có quy định từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành); chúng tôi đã nhận được văn bản trả lời của Ban với nội dung tóm tắt như sau: Năm 2017 Liên danh Công ty X và Công ty Y có tham dự gói thầu của Ban nhưng Công ty X tham dự gói thầu với tư cách thành viên liên danh chỉ thực hiện 12% giá trị gói thầu, trong văn bản tuyên bố không hoàn thành hợp đồng trước đó Ban đã nói rõ là Công ty Y không hoàn thành hợp đồng, việc vi phạm là do lỗi của Công ty Y (thành viên đứng đầu liên danh thực hiện 88% giá trị gói thầu), còn phần khối lượng công việc của Công ty X trong gói thầu đã được Chủ đầu tư và nghiệm thu thanh toán theo đúng Hợp đồng. Vậy chúng tôi xin hỏi việc Ban quản lý dự án A trả lời chúng tôi như vậy là có đúng không?”

Giải quyết tình huống như sau

– Quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ

– Giải thích từ ngữ trong đấu thầu

– Thời gian trong tổ chức lựa chọn nhà thầu

– Tư cách hợp lệ của nhà thâu, nhà đầu tư khi tham dự thầu

– Điều kiện phát hành Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu

– Trách nhiệm của các bên trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư