Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Hiệp định CPTPP và các văn kiện liên quan có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/01/2019. Để đảm bảo thực thi Hiệp định CPTPP, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 hướng dẫn thực hiện về…

Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT

Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng…

THỜI GIAN TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

– Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định; – Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ…

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ TRONG ĐẤU THẦU

– Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được…

luat-dau-thau-43

LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 43/2013/QH13  

THÔNG TƯ 01/2015/TT-BKHĐT, QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM, HSMT, HSYC DỊCH VỤ TƯ VẤN

   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Số: 01/2015/TT-BKHĐT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015             …

THÔNG TƯ SỐ 05/2015/TT-BKHĐT QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Số:   05/2015/TT-BKHĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày  16  tháng 6  năm 2015   THÔNG TƯ Quy định chi tiết…

THÔNG TƯ SỐ 03/2015/TT-BKHĐT QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Số: 03/2015/TT-BKHĐT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2015   THÔNG TƯ Quy định chi tiết…

NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2014/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU…

LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 43/2013/QH13

  QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 43/2013/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013  LUẬT ĐẤU THẦU Căn cứ Hiến pháp nước…