Quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để…

Thông báo số 118/TB-BKHĐT, thông báo về việc đăng tải thông tin đấu thầu trong dịp tết nguyên đán Canh Tý 2020

Thông báo số 118/TB-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  về việc thông báo về việc đăng tải thông tin đấu thầu trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020: 1. Việc đăng tải thông tin về đấu thầu trong…