Hợp đồng trọn gói là gì? quy định về hợp đồng trọn gói.

KHÁI NIỆM VỀ HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu 2013 quy định về khái niệm hợp đồng trọn gói như sau: Điều 62. Loại hợp đồng 1. Hợp đồng trọn gói:…

Thời gian làm rõ Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu

Hỏi: “Tôi là nhà thầu A, hiện đang thực hiện tham gia gói thầu của Bên Mời thầu B với hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước. Chúng tôi có một vài thắc mắc cần làm rõ Hồ sơ…

Quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để…

Hộ kinh doanh có đủ điều kiện tham gia đấu thầu?

Hỏi: “Tôi là hộ kinh doanh đã đăng ký thành lập theo đúng quy định của pháp luật, thường thì các công ty hoặc doanh nghiệp thực hiện tham gia đấu thầu. Tôi có thắc mắc là Hộ kinh doanh…

Gói thầu mua sắm hàng hóa giá trị trên 10 tỷ đồng áp dụng phương thức đấu thầu nào?

Hỏi: “Công ty chúng tôi- Bên mời thầu hiện đang chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu 12 tỷ đồng. Chúng tôi có thể áp dụng phương thức…

Một đơn vị có được cấp thêm nhiều chứng thư số không?

Hỏi: “Công ty chúng tôi là nhà thầu hiện đang chuẩn bị tham dự gói thầu Mua sắm hàng hóa qua mạng của Chủ đầu tư. Công ty đã có tên trong danh sách nhà thầu được phê duyệt trên…