Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

VI PHẠM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI NHÀ THẦU LIÊN DANH

Hỏi: “Chúng tôi là nhà thầu hiện đang tham dự gói thầu xây lắp do Ban quản lý dự án A làm Chủ đầu tư;…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

NHÀ THẦU PHỤ KÝ HỢP ĐỒNG VÀ XUẤT HÓA ĐƠN NHƯ THẾ NÀO?

Hỏi: “Cơ quan chúng tôi hiện đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, trong Hồ sơ dự thầu của mình nhà…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

SAI SÓT KHI GHI TÊN GÓI THẦU, TÊN NHÀ THẦU TRONG THỎA THUẬN LIÊN DANH

Hỏi: Nhà thầu X tham dự thầu gói thầu của một bên mời thầu (BMT) nhưng trong đơn dự thầu nhà thầu ghi tên gói…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

GÓI THẦU PHẦN MỀM THUỘC LĨNH VỰC NÀO?

Ngày 20/1/2019, Tổ chuyên gia của Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định SPVALUE có nhận được tình huống về đấu thầu của Ông…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

BÊN MỜI THẦU YÊU CẦU NHÀ THẦU CUNG CẤP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ XÁC NHẬN BẢO HIỂM

Hỏi: Hỏi: Ngày 06/08/2018, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu nhận được câu hỏi của Công ty Cổ phần Xây dựng X như sau: Công ty…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT GIỐNG NHAU TRONG HAI GÓI THẦU

Tình huống: Dự án của Chủ đầu tư có 02 gói thầu, nằm tại 02 địa điểm khác nhau, các gói thầu có quy mô,…

Xem tiếp