Posted in THÔNG TIN ĐẤU THẦU TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI LÀ GÌ? QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI.

KHÁI NIỆM VỀ HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu 2013 quy định về khái niệm hợp…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

THỜI GIAN LÀM RÕ HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU

Hỏi: “Tôi là nhà thầu A, hiện đang thực hiện tham gia gói thầu của Bên Mời thầu B với hình thức chào hàng cạnh…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

HỘ KINH DOANH CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA ĐẤU THẦU KHÔNG?

Hỏi: “Tôi là hộ kinh doanh đã đăng ký thành lập theo đúng quy định của pháp luật, thường thì các công ty hoặc doanh…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA CÓ GIÁ TRỊ TRÊN 10 TỶ ĐỒNG ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC ĐẤU THẦU NÀO?

Hỏi: “Công ty chúng tôi- Bên mời thầu hiện đang chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm hàng hóa có…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

MỘT ĐƠN VỊ CÓ THỂ ĐƯỢC CẤP THÊM CHỨNG THƯ SỐ KHÔNG?

Hỏi: “Công ty chúng tôi là nhà thầu hiện đang chuẩn bị tham dự gói thầu Mua sắm hàng hóa qua mạng của Chủ đầu…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

VI PHẠM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI NHÀ THẦU LIÊN DANH

Hỏi: “Chúng tôi là nhà thầu hiện đang tham dự gói thầu xây lắp do Ban quản lý dự án A làm Chủ đầu tư;…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

NHÀ THẦU PHỤ KÝ HỢP ĐỒNG VÀ XUẤT HÓA ĐƠN NHƯ THẾ NÀO?

Hỏi: “Cơ quan chúng tôi hiện đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, trong Hồ sơ dự thầu của mình nhà…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

SAI SÓT KHI GHI TÊN GÓI THẦU, TÊN NHÀ THẦU TRONG THỎA THUẬN LIÊN DANH

Hỏi: Nhà thầu X tham dự thầu gói thầu của một bên mời thầu (BMT) nhưng trong đơn dự thầu nhà thầu ghi tên gói…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

GÓI THẦU PHẦN MỀM THUỘC LĨNH VỰC NÀO?

Ngày 20/1/2019, Tổ chuyên gia của Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định SPVALUE có nhận được tình huống về đấu thầu của Ông…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

BÊN MỜI THẦU YÊU CẦU NHÀ THẦU CUNG CẤP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ XÁC NHẬN BẢO HIỂM

Hỏi: Hỏi: Ngày 06/08/2018, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu nhận được câu hỏi của Công ty Cổ phần Xây dựng X như sau: Công ty…

Xem tiếp