Posted in THÔNG TIN ĐẤU THẦU TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI LÀ GÌ? QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI.

KHÁI NIỆM VỀ HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu 2013 quy định về khái niệm hợp…

Xem tiếp
Posted in THÔNG TIN ĐẤU THẦU

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ…

Xem tiếp
Posted in THÔNG TIN ĐẤU THẦU TIN TỨC

THÔNG BÁO SỐ 118/TB-BKHĐT, THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG TẢI THÔNG TIN ĐẤU THẦU TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020

Thông báo số 118/TB-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  về việc thông báo về việc đăng tải thông tin đấu thầu trong dịp Tết…

Xem tiếp