Posted in THÔNG TIN ĐẤU THẦU TIN TỨC

THÔNG BÁO SỐ 118/TB-BKHĐT, THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG TẢI THÔNG TIN ĐẤU THẦU TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020

Thông báo số 118/TB-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  về việc thông báo về việc đăng tải thông tin đấu thầu trong dịp Tết…

Xem tiếp
Posted in BẢN TIN PHÁP LUẬT

THÔNG TƯ SỐ 11/2019/TT-BKHĐT

Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải…

Xem tiếp
Posted in TIN TỨC

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN TRONG LỰA CHỌN NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ

Chương 9 – Luật số đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013 quy định về trách nhiệm của các bên trong lựa…

Xem tiếp
Posted in TIN TỨC

ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của gói thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà thầu khi có đủ các điều…

Xem tiếp
Posted in TIN TỨC

TƯ CÁCH HỢP LỆ CỦA NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ

1- Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: + Có…

Xem tiếp
Posted in TIN TỨC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI QUÝ I/2019

I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: 1. Tình hình thu hút ĐTNN Qúy I năm 2019: 1.1. Tình hình hoạt động: Vốn thực…

Xem tiếp
Posted in TIN TỨC

TÍN HIỆU TÍCH CỰC TỪ HỘI NGHỊ TIỀN ĐẤU THẦU

(BĐT) – Dù chưa phổ biến, nhưng theo ghi nhận của Báo Đấu thầu, đã có thêm nhiều bên mời thầu, đơn vị tư vấn, cơ…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

VI PHẠM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI NHÀ THẦU LIÊN DANH

Hỏi: “Chúng tôi là nhà thầu hiện đang tham dự gói thầu xây lắp do Ban quản lý dự án A làm Chủ đầu tư;…

Xem tiếp
Posted in BẢN TIN PHÁP LUẬT

THỜI GIAN TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

– Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo…

Xem tiếp
Posted in BẢN TIN PHÁP LUẬT

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ TRONG ĐẤU THẦU

– Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư…

Xem tiếp