Posted in THÔNG TIN ĐẤU THẦU TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI LÀ GÌ? QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI.

KHÁI NIỆM VỀ HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu 2013 quy định về khái niệm hợp…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

THỜI GIAN LÀM RÕ HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU

Hỏi: “Tôi là nhà thầu A, hiện đang thực hiện tham gia gói thầu của Bên Mời thầu B với hình thức chào hàng cạnh…

Xem tiếp
Posted in THÔNG TIN ĐẤU THẦU

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

HỘ KINH DOANH CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA ĐẤU THẦU KHÔNG?

Hỏi: “Tôi là hộ kinh doanh đã đăng ký thành lập theo đúng quy định của pháp luật, thường thì các công ty hoặc doanh…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA CÓ GIÁ TRỊ TRÊN 10 TỶ ĐỒNG ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC ĐẤU THẦU NÀO?

Hỏi: “Công ty chúng tôi- Bên mời thầu hiện đang chuẩn bị tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm hàng hóa có…

Xem tiếp
Posted in TÌNH HUỐNG ĐẤU THẦU

MỘT ĐƠN VỊ CÓ THỂ ĐƯỢC CẤP THÊM CHỨNG THƯ SỐ KHÔNG?

Hỏi: “Công ty chúng tôi là nhà thầu hiện đang chuẩn bị tham dự gói thầu Mua sắm hàng hóa qua mạng của Chủ đầu…

Xem tiếp