Trách nhiệm của các bên trogn lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Chương 9 – Luật số đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2013 quy định về trách nhiệm của các bên trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư như sau: Điều 73. Trách nhiệm của người có…

ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của gói thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà thầu khi có đủ các điều kiện sau đây: – Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt; – Hồ…

TƯ CÁCH HỢP LỆ CỦA NHÀ THẦU, NHÀ ĐẦU TƯ

1- Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: + Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà…

BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI QUÝ I/2019

I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: 1. Tình hình thu hút ĐTNN Qúy I năm 2019: 1.1. Tình hình hoạt động: Vốn thực hiện: Trong Quý I /2019, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước…

TÍN HIỆU TÍCH CỰC TỪ HỘI NGHỊ TIỀN ĐẤU THẦU

(BĐT) – Dù chưa phổ biến, nhưng theo ghi nhận của Báo Đấu thầu, đã có thêm nhiều bên mời thầu, đơn vị tư vấn, cơ quan quản lý nhà nước chú trọng tổ chức hội nghị tiền đấu thầu. Có…

VI PHẠM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI NHÀ THẦU LIÊN DANH

Hỏi: “Chúng tôi là nhà thầu hiện đang tham dự gói thầu xây lắp do Ban quản lý dự án A làm Chủ đầu tư; theo Thông báo của Bên mời thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu gói…

THỜI GIAN TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

– Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định; – Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ…

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ TRONG ĐẤU THẦU

– Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được…

NHÀ THẦU PHỤ KÝ HỢP ĐỒNG VÀ XUẤT HÓA ĐƠN NHƯ THẾ NÀO?

Hỏi: “Cơ quan chúng tôi hiện đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, trong Hồ sơ dự thầu của mình nhà thầu A có đề xuất sử dụng nhà thầu phụ B để thực hiện một…

SAI SÓT KHI GHI TÊN GÓI THẦU, TÊN NHÀ THẦU TRONG THỎA THUẬN LIÊN DANH

Hỏi: Nhà thầu X tham dự thầu gói thầu của một bên mời thầu (BMT) nhưng trong đơn dự thầu nhà thầu ghi tên gói thầu từ “Mua sắm, vận chuyển các thiết bị trạm biến áp 110kV” thành “Mua…