Posted in BẢN TIN PHÁP LUẬT

THÔNG TƯ SỐ 11/2019/TT-BKHĐT

Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải…

Xem tiếp
Posted in BẢN TIN PHÁP LUẬT

THỜI GIAN TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

– Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo…

Xem tiếp
Posted in BẢN TIN PHÁP LUẬT

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ TRONG ĐẤU THẦU

– Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư…

Xem tiếp
Posted in BẢN TIN PHÁP LUẬT

luat-dau-thau-43

LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 43/2013/QH13  

Xem tiếp
Posted in BẢN TIN PHÁP LUẬT

THÔNG TƯ 01/2015/TT-BKHĐT, QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM, HSMT, HSYC DỊCH VỤ TƯ VẤN

   BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Số: 01/2015/TT-BKHĐT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh…

Xem tiếp
Posted in BẢN TIN PHÁP LUẬT

THÔNG TƯ SỐ 05/2015/TT-BKHĐT QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Số:   05/2015/TT-BKHĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  …

Xem tiếp
Posted in BẢN TIN PHÁP LUẬT

THÔNG TƯ SỐ 03/2015/TT-BKHĐT QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Số: 03/2015/TT-BKHĐT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc…

Xem tiếp
Posted in BẢN TIN PHÁP LUẬT

NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2014/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 63/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày…

Xem tiếp
Posted in BẢN TIN PHÁP LUẬT

LUẬT ĐẤU THẦU SỐ 43/2013/QH13

  QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Luật số: 43/2013/QH13 Hà…

Xem tiếp